திருக்குறள் - புலவர் குழந்தை உரை - பொருளடக்கம்

தலைப்பு திருக்குறள் - புலவர் குழந்தை உரை
எழுத்தாளர்  புலவர் குழந்தை
பதிப்பாளர்  பூம்புகார் பதிப்பகம்
பக்கங்கள் 423
பதிப்பு இரண்டாவது பதிப்பு - 2011
அட்டை தடிமன் அட்டை
விலை ரூ.150/-

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://www.periyarbooks.in/thirukkural-pulavar-kuzhanthai-uarai.html

பொருளடக்கம்

  • முகவுரை
  • அறத்துப்பால்

1. இல்லறவியல்

2. துறவறவியல்

  • பொருட்பால்

1. அரசியல்

2. உறுப்பியல்

3. ஒழிபியல்

  • இன்பத்துப்பால்

1. களவியல்

2. கற்பியல்

குறட்பா முதற் குறிப்பகர நிரல்