வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை - உள்ளே

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://www.periyarbooks.in/volgavilirunthu-gangai-varai-2376.html


உள்ளே

முதல் பாகம்

 1. நிஷா
 2. திவா
 3. அமிர்தாஸ்வன்
 4. புருகூதன்
 5. புருதானன்
 6. அங்கிரா
 7. சுதாஸ்
 8. பிரவாஹன்
 9. பந்துலமல்லன்
 10. நாகதத்தன்

இரண்டாம் பாகம்

 1. பிரபா
 2. சுபர்ண யௌதேயன்
 3. துர்முகன்
 4. சக்கரபாணி
 5. பாபா நூர்தீன்
 6. சுரையா
 7. ரேக்கா பகத்
 8. மங்களசிங்
 9. சப்தர்
 10. சுமேர்